Til lærerne

Her kan du finde en lærervejledning samt en oversigt over materialets anvendelighed i forhold til Fælles Mål.

Derudover kan du løse en artikel om uformel læring, og om hvofor det er en god idé at komme ud af klasseværelset engang imellem.

Lærervejledning

Uformel læring

Fælles mål
10.000.000 år gammel hajtand.

10.000.000 år gammel hajtand.
Fundet i Gram Lergrav.Til læreren
Geocenter Møn
Fur museum
Østjyllands museum
Museum Sønderjylland